Papirbark løn

Acer griseum

Har man tålmodighed nok, er papirbark-løn et fantastisk træ i haven. Plant træet, som er forholdsvis langsomtvoksende og kun bliver 10-12 m højt, et lunt sted. Nyd den kanelbrune, glatte bark og efterhånden som træet bliver ældre, ruller barken, og skaller falder af. Ud over den usædvanlige bark får papribark-lønnen flotte purpurrøde høstfarver.  

 Acer griseum

jpg Download lavtopløseligt 138.66 Kb