Hele Danmarks Haveejer

DSC_0018_200

Anne Just har modtaget Havens Dag Prisen 2003 i anledning af Havens Dag søndag den 14. september. Prisen tilfalder Anne Just for hendes engagerede og smittende formidling af sin per-sonlige haveglæde.

Havens Dag Prisen uddeles hvert år i forbindelse med Havens Dag til en eller flere personer, der har gjort en særlig indsats for at fremme interessen for haven i bred forstand.
Formanden for Havens Dag Udvalget, Niels Christian Thomassen, glædede sig over at kunne over-række Havens Dag Prisen 2004 til Anne Just.
– Kære Anne Just. Du og din mand har skabt Haven i Hune som et lille Paradis i det nordvestjyske. En frodig, blomstrende have med haverum, vandspejl, stier, havepavillon, bænke og endog en grot-te. Kort sagt, indbegrebet af en romantisk have. En have, der bliver besøgt af tusinder af mennesker hvert år og uden tvivl giver inspiration til mange danske haveejere, sagde Niels Christian Thomassen ved overrækkelsen.

Anne Just takkede for prisen og æren med et ønske om, at den voksende haveglæde i befolkningen vil sprede sig til det offentlige rum, så også arealer omkring offentlige anlæg og bygninger bliver grønnere og smukkere i fremtiden.
Havens Dag Prisen består foruden æren af et stort træ, der bliver plantet der, hvor prismodtageren ønsker det. Træet er traditionelt et egetræ, men da temaet for Havens dag 2003 er Den Romantiske Have, blev traditionerne brudt. I stedet modtager Anne Just et hjertetræ, der understreger den ro-mantiske stil, der præger Anne Justs egen have i Hune.

Den Romantiske Have er ikke alene tema for Havens Dag 2003. Den er også tidens mest populære havestil. Ved prisoverrækkelsen causerede Niels Christian Thomassen over emnet. Traditionerne bag den romantiske havestil er mange og rækker langt tilbage i historien, hvor især den engelske landadel helligede haverne til den romantiske stil. Herfra bredte den sig til resten af Europa og fandt også fodfæste på dansk jord, hvor blandt andet Glorup Gods på Fyn i dag kan fremvise et velbevaret haveanlæg, hvor inspirationen fra 1800 tallets engelske landskabelige have ikke fornægter sig.

– Naturen blev integreret i haveanlægget og brød det formelle formsprog. Og det er også det, der kendetegner nyanlagte romantiske haver. Her er det de afrundede og bløde former, der er dominerende, og de enkelte elementer i haven flyder sammen. De skjulte haverum, skyggebedet, det rislende vand, rosenlysthuset, stauderne og ikke mindst duftene, der pirrer os og er med til at lade fantasien få frit løb. Med Havens Dags tema i år håber vi, at vi kan få mange haveejere med ud på en rejse i fantasien til drømmenes romantiske have, sagde Niels Christian Thomassen.

Havens Dag arrangeres af Danske Havecentre, Dansk Planteskoleejerforening og Dansk Staude-gartnerforening i år for første gang i samarbejde med Det Danske Haveselskab. Yderligere information om Havens Dag fås på hjemmesiden www.DH.dk eller ved kontakt til Havens Dags sekretariat på telefon 6617 4489.